Coach
nicole rodriguez

Proces długofalowego rozwoju sportowca

Trainbo Studio Fitness Spójna

23-24 października 2021

o szkoleniu

Tytuł: Proces długofalowego rozwoju sportowca
Data: 23-24 października 2021
Koszt: 1650 zł z Vat

Lokalizacja: Trainbo Studio Fitness Spójna
Adres: ul. Słowackiego 4, Gdańsk

Warunki: Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu


REJESTRACJA

Zakres szkolenia

Podczas tej prezentacji omówiony zostanie długofalowy proces rozwoju młodego sportowca, który charakteryzowany jest 3 etapami:

- fundamentalnym
- rozwojowym
- doskonalącym

Omówiony zostanie krok po kroku rozwój od grup U8 do U18, uwzględniając cel rozwoju do wieku seniora. Szczegółowo omówiona zostanie różnica pomiędzy etapami rozwojowym i doskonalącym.

Co mówi nauka: szybkość, moc i PHV u dzieci i młodzieży.

Prezentacja ta odniesie się do aktualnie dostępnych badań naukowych poruszających kluczowe elementy długofalowego rozwoju młodego sportowca. Przedstawione zostaną aspekty dynamiki rozwoju i dojrzewania oraz w jaki sposób możemy wprowadzać elementy treningu szybkości, mocy oraz siły u dzieci i młodzieży.

“Komunikując się obrazami”: narzędzia komunikacji dla młodych sportowców

Podczas tej prezentacji omówione zostaną zasady wykorzystania obrazów, kształtów, orientacji zawodnika dla optymalnej komunikacji i organizacji treningu (w tym jak skutecznie radzić sobie z dużymi grupami treningowymi).

“Nienegocjowalne” fundamenty metodyczne: jak realizować kluczowe komponenty treningu

Co zawrzeć w ciągu 10-15 minut treningu z zawodnikami w trudnych warunkach organizacyjnych. Jeśli upraszczamy proces treningu młodych sportowców, to uczymy ich kluczowych elementów motorycznych: jak zatrzymać się, jak przyspieszyć i jak zmienić kierunek ruchu.Podczas zajęć rozwinięta zostanie metodyka nauczania hamowania / lądowania w fazie fundamentalnej i rozwojowej oraz w jaki sposób integrować / transferować to na potrzeby dyscypliny / boiska.

Planowanie i monitoring obciążeń dzieci i młodzieży

Omówiony zostanie aktualny stan wiedzy o zbalansowanym obciążeniu, równowadze objętości i intensywności.W trakcie dyskusji odniesiemy się do filozofii, gdy nie zawsze mniej znaczy lepiej.Zaproponowany zostanie przykładowy model obciążenia w mikrocyklu, z uwzględnieniem akcentów motorycznych, treningu technicznego w odniesieniu do określonych kategorii wiekowych.

Ocena motoryczna dzieci i młodzieży

W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie bateria testów motorycznych adekwatnych do różnych kategorii wiekowych. Omówimy również, jak wprowadzać różne formy oceny motorycznej w poszczególnych etapach: fundamentalnym (U9-U11), rozwojowym (U12-U15) i doskonalącym (U16-U18).Stosowane i proponowane testy zostaną omówione w szczegółach, opisując testy: jakości wzorców ruchowych, mocy (pł.wertykalna i pł.horyzontalna) oraz testy szybkości.

Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji.

W jaki sposób wykorzystać czas rozgrzewki pod kątem nauczania techniki poruszania
W jaki sposób metodycznie wprowadzić nauczenie techniki lądowania i hamowania ruchu
W jaki sposób metodycznie uczyć kluczowych elementów istotnych dla treningu szybkości i zwinności
W jaki sposób wprowadzać elementy treningu siłowego z wykorzystaniem wzorców ruchowych podczas treningu

Coach Nicole sign loco

Dzień 1

09:30-10:00
Rejestracja
10:00-10:50
Długofalowy proces rozwoju sportowca: “Mając na uwadze długofalowy cel”
10:50-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:00
Co mówi nauka: szybkość, moc i PHV u dzieci i młodzieży
12:00-13:15
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 1)
13:15-14:15
PRZERWA LUNCH
14:15-15:15
“Komunikując się obrazami”: narzędzia komunikacji dla młodych sportowców
15:15-15:30
Pytania i dyskusja / Przerwa Kawowa
15:45-17:00
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 2)
17:00-17:45
“Nienegocjowalne” fundamenty metodyczne: jak realizować kluczowe komponenty treningu
17:45-18:00
Podsumowanie, pytania, dyskusja. Omówienie 2 dnia szkolenia

Dzień 2

09:00-09:30
Plan dnia + kawa
09:30-10:30
Rozwój koncepcji długofalowego przygotowania motorycznego w sporcie dzieci i młodzieży
10:30-11:30
Zajęcia praktyczne: Ocena motoryczna dzieci i młodzieży
11:45-12:45
Zajęcia praktyczne: Określanie punktu startu dla treningu siły
12:45-13:15
Przerwa kawowa
13:15-14:45
Podsumowanie, pytania, dyskusja
14:45-15:00
Rozdanie certyfikatów, zakończenie

*Grafik może ulec zmianie.

1.700
Athletes

14
Disciplines

33
Countries

3k
Coaches