Coach
nicole rodriguez

GRY i ZABAWY Z MOCOWANIEM JAKO WSTĘP DO TRENINGU SIŁOWEGO

Paweł Woliński
- Fabryka Ogólnego Rozwoju

16 Października 2022

o szkoleniu

Tytuł: Gry i zabawy z mocowaniem jako wstęp do treningu siłowego.

Data: 16 października 2022
Koszt: 680 zł

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Szancera
Adres: ul. Strumykowa 21 A, Warszawa

Kontakt: 797 296 196

Warunki: Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu

Regulamin- CNR.docx


REJESTRACJA

GRY i ZABAWY Z MOCOWANIEM JAKO WSTĘP DO TRENINGU SIŁOWEGO

Multisportowe spojrzenie na trening ogólnorozwojowy.

Celem jest przekazanie wiedzy, praktyczna nauka w zakresie wdrażania gier i zabaw z mocowaniem w kształtowaniu odpowiednich wzorców ruchowych.

Omówimy

• Czym jest rozwój sportowy dzieci i młodzieży (3 etapy rozwoju)
• Jak wprowadzić zdolności biomotoryczne poprzez umiejętności ruchowe?
o (Siła, Szybkość, Wytrzymałość, Gibkość i Zwinność jako Umiejętność vs Strategia)
• Urazy związane ze wzrostem w sporcie oraz ich profilaktyka
• Kategorie gier i zabaw z mocowaniem
• Jak rozwijać i modyfikować GZM
• Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych
• Jak rozwijać i modyfikować WR
• Dlaczego GZM to skuteczny sposób na trening umiejętności ruchowych
Pytania, na które odpowiemy?

Czym są umiejętności ruchowe?
Po co uczyć napięcia i kontaktu?
Kiedy korzystać z GZM?
Czy mogę go użyć GZM dzień przed meczem?
Czy logiczne jest użycie GZM pierwszego dnia po meczu weekendowym?Dlaczego tak ważne jest wdrażanie WR?
Za jakie cechy motoryczne odpowiada prawidłowy WR?
Profilaktyka a WR?
W jakim wieku powinniśmy wprowadzać WR?
W jakim wieku wprowadzamy trening siły?

Paweł Woliński

Absolwent AWF o specjalności trener zapasów, uczestnik licznych szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego i sztuk walk. Wiedza merytoryczna podparta 30 letnim doświadczeniem i osiągnięciami na skale ogólnoświatową to dopiero początek mojej drogi jaką sobie wyznaczyłem jako trener. Proces ogólnego rozwoju to nieustanne dążenie po doskonalenia, wzbogacania swoich kompetencji zarówno tych fizycznych jak i psychologicznych.

To świadomość tego, że do puki jesteś gotowy na kolejny trening i chcesz maksymalizować swój wysiłek do póty jesteś w grze i możesz stawiać sobie kolejne cele.

Jeśli definiujesz swój cel jako rozwój, naukę  w całej linii życia to sukces masz gwarantowany. To piękna droga wybrukowana przez nieustanną pracę, determinację, ból, porażki oraz łzy tak samo jak i radość i sukcesy.

Moje wieloletnie obserwacje, analizy czynione w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie różnorodnych dziedzin sportowych wykazały, że trening zapaśniczy po przez właściwy dobór ćwiczeń pozwalających na poruszenie całego aparatu mięśniowo- szkieletowego pozwala na wykształcenie cech motorycznych, które powinny być podstawą ogólnego rozwoju każdego sportowca.

Utwierdziło  mnie również w tym jak ważne jest nauczanie elementów samo asekuracji w sportach indywidualnych jak i drużynowych jak upadanie, przygotowanie na uderzenie (zderzenie) lub przepychanie by móc zapobiegać urazom jednocześnie redukować niepokój generując przy tym efektywność zawodnika.

Stworzyłem autorski program „Gier i zabaw z mocowaniem”.

Pasja do rozwoju i codziennego przekraczania swoich granic fizycznych i psychologicznych. Ja nie mówię o motywacji ja ją pokazuję swoja postawą na każdym treningu i w życiu. Chce by każdy wiedział i uwierzył, że ma szanse nieustannego rozwoju a jego granice wyznacza nasza pracowitość.

Pawel Wolinski
Coach Nicole sign loco

Nasz Dzień

09:00
Rejestracja
9:45-10:20
Prezentacja 1- Charakterystyka rozwoju sportowego dzieci i młodzieży
10:20-10:30
Przerwa (zmiana sali)
10:35-11:35
Demonstracja 1-Kategorie GZM. Kategorie WR (pozycje i rodzaje)
11:35-11:45
Przerwa
11:45-12:45
Demonstracja 2- Pokazowy trening
12:45-13:15
Panel dyskusyjny
13:15-14:30
Przerwa obiadowa
14:30-15:00
Prezentacja 2 - Urazy związane ze wzrostem
15:00-15:15
Przerwa (zmiana sali)
15:15-16:15
Demonstracja 3 - Jak rozwijać GZM. Jak rozwijać WR (propozycje i rodzaje)
16:15-16:30
Pytania indywidualne
16:30-17:00
Demonstracja 4 - Kombinacje wzorców ruchowych z użyciem gier i zabaw z mocowaniem
17:00-17:15
Przerwa (zmiana sali)
17:15 -18:00
Prezentacja 3 -Dlaczego używamy GZM i jak włączamy je do programu szkoleniowego
18:00-18:30
Certyfikat i Dyskusja Okrągłego Stołu !!

*Grafik może ulec zmianie.

1.700
Athletes

14
Disciplines

33
Countries

3k
Coaches