Coach
nicole rodriguez

Proces długofalowego rozwoju młodego sportowca dopełniony Grami i zabawami z mocowaniem

Fabryka Ogólnego Rozwoju - Lublin

6-7 Listopada 2021

o szkoleniu

Tytuł: Proces długofalowego rozwoju młodego sportowca dopełniony Grami i zabawami z mocowaniem
Data: 6-7 listopada 2021
Koszt: 1850 zł + 23% Vat (2275.50 zł)

Lokalizacja: Fabryka Ogólnego Rozwoju
Adres: Mełgiewska 9E, 20-209 Lublin
Kontakt: 506 440 489

Warunki: Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu


Zakres szkolenia

Podczas tej prezentacji omówiony zostanie długofalowy proces rozwoju młodego sportowca, który charakteryzowany jest 3 etapami:

- fundamentalnym
- rozwojowym
- doskonalącym

Omówiony zostanie krok po kroku rozwój od grup U8 do U18, uwzględniając cel rozwoju do wieku seniora. Szczegółowo omówiona zostanie różnica pomiędzy etapami rozwojowym i doskonalącym.

Co mówi nauka: szybkość, moc i PHV u dzieci i młodzieży.

Prezentacja ta odniesie się do aktualnie dostępnych badań naukowych poruszających kluczowe elementy długofalowego rozwoju młodego sportowca. Przedstawione zostaną aspekty dynamiki rozwoju i dojrzewania oraz w jaki sposób możemy wprowadzać elementy treningu szybkości, mocy oraz siły u dzieci i młodzieży.

“Komunikując się obrazami”: narzędzia komunikacji dla młodych sportowców

Podczas tej prezentacji omówione zostaną zasady wykorzystania obrazów, kształtów, orientacji zawodnika dla optymalnej komunikacji i organizacji treningu (w tym jak skutecznie radzić sobie z dużymi grupami treningowymi).

“Nienegocjowalne” fundamenty metodyczne: jak realizować kluczowe komponenty treningu

Co zawrzeć w ciągu 10-15 minut treningu z zawodnikami w trudnych warunkach organizacyjnych. Jeśli upraszczamy proces treningu młodych sportowców, to uczymy ich kluczowych elementów motorycznych: jak zatrzymać się, jak przyspieszyć i jak zmienić kierunek ruchu.Podczas zajęć rozwinięta zostanie metodyka nauczania hamowania / lądowania w fazie fundamentalnej i rozwojowej oraz w jaki sposób integrować / transferować to na potrzeby dyscypliny / boiska.

Planowanie i monitoring obciążeń dzieci i młodzieży

Omówiony zostanie aktualny stan wiedzy o zbalansowanym obciążeniu, równowadze objętości i intensywności.W trakcie dyskusji odniesiemy się do filozofii, gdy nie zawsze mniej znaczy lepiej.Zaproponowany zostanie przykładowy model obciążenia w mikrocyklu, z uwzględnieniem akcentów motorycznych, treningu technicznego w odniesieniu do określonych kategorii wiekowych.

Ocena motoryczna dzieci i młodzieży

W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie bateria testów motorycznych adekwatnych do różnych kategorii wiekowych. Omówimy również, jak wprowadzać różne formy oceny motorycznej w poszczególnych etapach: fundamentalnym (U9-U11), rozwojowym (U12-U15) i doskonalącym (U16-U18). Stosowane i proponowane testy zostaną omówione w szczegółach, opisując testy: jakości wzorców ruchowych, mocy (pł.wertykalna i pł.horyzontalna) oraz testy szybkości.

Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji.

W jaki sposób wykorzystać czas rozgrzewki pod kątem nauczania techniki poruszania
W jaki sposób metodycznie wprowadzić nauczenie techniki lądowania i hamowania ruchu
W jaki sposób metodycznie uczyć kluczowych elementów istotnych dla treningu szybkości i zwinności
W jaki sposób wprowadzać elementy treningu siłowego z wykorzystaniem wzorców ruchowych podczas treningu

Gry i zabawy z mocowaniem

Autorski program „Gier i zabaw z mocowaniem” których celem jest kształtowanie głównych cech motorycznych poprzez elementy mocowania. Rozwijając siłę i charakter w najbardziej naturalny i właściwy sposób.

Cel:
Wyjaśnienie i zaprezentowanie zestawów ćwiczeń do przeprowadzenia rozgrzewki, wstawek treningowych jak i całego treningu w których kształtowana jest,
Gry zabawy kształtujące – szybkość
- szybkość, zwinność / czas reakcji
Gry zabawy kształtujące - siłę
- siła, moc / charakter
Gry zabawy kształtujące stabilizację
- stabilizacja, równowaga / mobilność              

Nauczysz się jak w naturalny sposób, bez użycia sprzętu kształtować i rozwijać wszystkie cechy motoryczne wykorzystując ciężar własnego ciała i opór przeciwnika. Dzięki tym ćwiczeniom pokażesz swoim podopiecznym możliwość budowania cech wolicjonalnych które pozytywnie wpłyną na ich samoocenę.

Paweł Woliński

Absolwent AWF o specjalności trener zapasów, uczestnik licznych szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego i sztuk walk. Wiedza merytoryczna podparta 30 letnim doświadczeniem i osiągnięciami na skale ogólnoświatową to dopiero początek mojej drogi jaką sobie wyznaczyłem jako trener. Proces ogólnego rozwoju to nieustanne dążenie po doskonalenia, wzbogacania swoich kompetencji zarówno tych fizycznych jak i psychologicznych.

To świadomość tego, że do puki jesteś gotowy na kolejny trening i chcesz maksymalizować swój wysiłek do póty jesteś w grze i możesz stawiać sobie kolejne cele.

Jeśli definiujesz swój cel jako rozwój, naukę  w całej linii życia to sukces masz gwarantowany. To piękna droga wybrukowana przez nieustanną pracę, determinację, ból, porażki oraz łzy tak samo jak i radość i sukcesy.

Moje wieloletnie obserwacje, analizy czynione w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie różnorodnych dziedzin sportowych wykazały, że trening zapaśniczy po przez właściwy dobór ćwiczeń pozwalających na poruszenie całego aparatu mięśniowo- szkieletowego pozwala na wykształcenie cech motorycznych, które powinny być podstawą ogólnego rozwoju każdego sportowca.

Utwierdziło  mnie również w tym jak ważne jest nauczanie elementów samo asekuracji w sportach indywidualnych jak i drużynowych jak upadanie, przygotowanie na uderzenie (zderzenie) lub przepychanie by móc zapobiegać urazom jednocześnie redukować niepokój generując przy tym efektywność zawodnika.

Stworzyłem autorski program „Gier i zabaw z mocowaniem”.

Pasja do rozwoju i codziennego przekraczania swoich granic fizycznych i psychologicznych. Ja nie mówię o motywacji ja ją pokazuję swoja postawą na każdym treningu i w życiu. Chce by każdy wiedział i uwierzył, że ma szanse nieustannego rozwoju a jego granice wyznacza nasza pracowitość.

Dzień 1

09:30-10:00
Rejestracja
10:00-10:50
Długofalowy proces rozwoju sportowca: “Mając na uwadze długofalowy cel”
10:50-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:00
Co mówi nauka: szybkość, moc i PHV u dzieci i młodzieży
12:00-13:15
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 1)
13:15-14:15
PRZERWA LUNCH
14:15-15:15
“Komunikując się obrazami”: narzędzia komunikacji dla młodych sportowców
15:15-15:30
Pytania i dyskusja / Przerwa Kawowa
15:45-17:00
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 2)
17:00-17:45
“Nienegocjowalne” fundamenty metodyczne: jak realizować kluczowe komponenty treningu
17:45-18:00
Podsumowanie, pytania, dyskusja. Omówienie 2 dnia szkolenia

Dzień 2

09:00-09:15
Plan dnia + kawa
09:15-10:15
Rozwój koncepcji długofalowego przygotowania motorycznego w sporcie dzieci i młodzieży
10:30-11:30
Zajęcia praktyczne: Ocena motoryczna dzieci i młodzieży
11:30 -12:30
Zajęcia praktyczne: Określanie punktu startu dla treningu siły
12:30-13:30
Przerwa lunch
13:30-17:15
Gry i zabawy z mocowaniem
17:15 – 17:45
Podsumowanie, pytania, dyskusja
17:45 – 18:00
Rozdanie certyfikatów, zakończenie

*Grafik może ulec zmianie.

1.700
Athletes

14
Disciplines

33
Countries

3k
Coaches