Coach
nicole rodriguez

Proces długofalowego rozwoju młodego sportowca dopełniony Grami i zabawami z mocowaniem

Fabryka Ogólnego Rozwoju - Lublin

6-7 MARCA 2021

Coach Nicole event
Coach Nicole w Lublinie

o szkoleniu

Tytuł: Proces długofalowego rozwoju młodego sportowca dopełniony Grami i zabawami z mocowaniem
Data: 6-7 listopada 2021
Koszt: 1850 netto + 23% Vat

Lokalizacja: Fabryka Ogólnego Rozwoju
Adres: Mełgiewska 9E, 20-209 Lublin
Kontakt: 506 440 489

Warunki: Uczestnictwo w warsztacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu


REJESTRACJA

Zakres szkolenia

Podczas tej prezentacji omówiony zostanie długofalowy proces rozwoju młodego sportowca, który charakteryzowany jest 3 etapami:

- fundamentalnym
- rozwojowym
- doskonalącym

Omówiony zostanie krok po kroku rozwój od grup U8 do U18, uwzględniając cel rozwoju do wieku seniora. Szczegółowo omówiona zostanie różnica pomiędzy etapami rozwojowym i doskonalącym.

nauka: moc
szybkość i phv

Co mówi nauka o szybkości, mocy i PHV u dzieci i młodzieży? Prezentacja odniesie się do aktualnie dostępnych badań naukowych poruszających kluczowe elementy długofalowego rozwoju młodego sportowca. Przedstawione zostaną aspekty dynamiki rozwoju i dojrzewania oraz w jaki sposób wprowadzać elementy treningu szybkości, mocy oraz siły u dzieci i młodzieży. Aby zawodnik mógł w pełni zrealizować swój potencjał musi zostać objęty programem rozwoju motorycznego posiadającym strukturę dopasowaną do faz wzrostu.

komunikacja obrazami

Narzędzia „komunikacji obrazami” dla młodych sportowców. Podczas tej prezentacji omówione zostaną zasady wykorzystania obrazów, kształtów, orientacji zawodnika dla optymalnej komunikacji i organizacji treningu (w tym jak skutecznie radzić sobie z dużymi grupami treningowymi). Zawodnicy mają niewielką możliwość korzystania z jednostek treningowych o charakterze motorycznym, dlatego też niezwykle istotne jest określenie ich aktualnego wieku biologicznego oraz specyficzny dobór elementów implikowanych w każdej z sesji.

Fundamenty metodyczne

Jak realizować kluczowe komponenty treningu? Co zawrzeć w ciągu 10-15 minut treningu z zawodnikami w trudnych warunkach organizacyjnych. Jeśli upraszczamy proces treningu młodych sportowców, to uczymy ich kluczowych elementów motorycznych: jak zatrzymać się, jak przyspieszyć i jak zmienić kierunek ruchu. Podczas zajęć rozwinięta zostanie metodyka nauczania hamowania / lądowania w fazie fundamentalnej i rozwojowej oraz w jaki sposób integrować / transferować to na potrzeby dyscypliny / boiska.

planowanie
i monitoring

Omówiony zostanie aktualny stan wiedzy o zbalansowanym obciążeniu, równowadze objętości i intensywności. W trakcie dyskusji odniesiemy się do filozofii, gdy nie zawsze mniej znaczy lepiej. Zaproponowany zostanie przykładowy model obciążenia w mikrocyklu, z uwzględnieniem akcentów motorycznych, treningu technicznego w odniesieniu do określonych kategorii wiekowych. Techniczne lub taktyczne założenia dyktują strukturę mikrocyklu a dobór ćwiczeń powinien wspierać założenia rozwoju fizycznego.

ocena motoryczna

W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie bateria testów motorycznych adekwatnych do różnych kategorii wiekowych. Omówimy również, jak wprowadzać różne formy oceny motorycznej w poszczególnych etapach: fundamentalnym (U9-U11), rozwojowym (U12-U15) i doskonalącym (U16-U18).Stosowane i proponowane testy zostaną omówione w szczegółach, opisując testy: jakości wzorców ruchowych, mocy (pł.wertykalna i pł.horyzontalna) oraz testy szybkości.

zajęcia praktyczne

W zajęciach praktycznych pokryjemy temat łączenia nauki jakości techniki poruszania i koordynacji.
W jaki sposób wykorzystać czas rozgrzewki pod kątem nauczania techniki poruszania.
W jaki sposób metodycznie wprowadzić nauczenie techniki lądowania i hamowania ruchu.
W jaki sposób metodycznie uczyć kluczowych elementów istotnych dla treningu szybkości i zwinności.
W jaki sposób wprowadzać elementy treningu siłowego z wykorzystaniem wzorców ruchowych podczas treningu.

Gry i zabawy z mocowaniem

Autorski program „Gier i zabaw z mocowaniem” których celem jest kształtowanie głównych cech motorycznych poprzez elementy mocowania. Rozwijając siłę i charakter w najbardziej naturalny i właściwy sposób.

Cel:
Wyjaśnienie i zaprezentowanie zestawów ćwiczeń do przeprowadzenia rozgrzewki, wstawek treningowych jak i całego treningu w których kształtowana jest,
Gry zabawy kształtujące – szybkość
- szybkość, zwinność / czas reakcji
Gry zabawy kształtujące - siłę
- siła, moc / charakter
Gry zabawy kształtujące stabilizację
- stabilizacja, równowaga / mobilność              

Nauczysz się jak w naturalny sposób, bez użycia sprzętu kształtować i rozwijać wszystkie cechy motoryczne wykorzystując ciężar własnego ciała i opór przeciwnika. Dzięki tym ćwiczeniom pokażesz swoim podopiecznym możliwość budowania cech wolicjonalnych które pozytywnie wpłyną na ich samoocenę.

Paweł Woliński

Absolwent AWF o specjalności trener zapasów, uczestnik licznych szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego i sztuk walk. Wiedza merytoryczna podparta 30 letnim doświadczeniem i osiągnięciami na skale ogólnoświatową to dopiero początek mojej drogi jaką sobie wyznaczyłem jako trener. Proces ogólnego rozwoju to nieustanne dążenie po doskonalenia, wzbogacania swoich kompetencji zarówno tych fizycznych jak i psychologicznych.

To świadomość tego, że do puki jesteś gotowy na kolejny trening i chcesz maksymalizować swój wysiłek do póty jesteś w grze i możesz stawiać sobie kolejne cele.

Jeśli definiujesz swój cel jako rozwój, naukę  w całej linii życia to sukces masz gwarantowany. To piękna droga wybrukowana przez nieustanną pracę, determinację, ból, porażki oraz łzy tak samo jak i radość i sukcesy.

Moje wieloletnie obserwacje, analizy czynione w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie różnorodnych dziedzin sportowych wykazały, że trening zapaśniczy po przez właściwy dobór ćwiczeń pozwalających na poruszenie całego aparatu mięśniowo- szkieletowego pozwala na wykształcenie cech motorycznych, które powinny być podstawą ogólnego rozwoju każdego sportowca.

Utwierdziło  mnie również w tym jak ważne jest nauczanie elementów samo asekuracji w sportach indywidualnych jak i drużynowych jak upadanie, przygotowanie na uderzenie (zderzenie) lub przepychanie by móc zapobiegać urazom jednocześnie redukować niepokój generując przy tym efektywność zawodnika.

Stworzyłem autorski program „Gier i zabaw z mocowaniem”.

Pasja do rozwoju i codziennego przekraczania swoich granic fizycznych i psychologicznych. Ja nie mówię o motywacji ja ją pokazuję swoja postawą na każdym treningu i w życiu. Chce by każdy wiedział i uwierzył, że ma szanse nieustannego rozwoju a jego granice wyznacza nasza pracowitość.

Pawel Wolinski
Coach Nicole sign loco

Dzień 1

09:30-10:00
Rejestracja
10:00-10:50
Długofalowy proces rozwoju sportowca: “Mając na uwadze długofalowy cel”
10:50-11:00
Przerwa kawowa
11:00-12:00
Co mówi nauka: szybkość, moc i PHV u dzieci i młodzieży
12:00-13:15
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 1)
13:15-14:15
PRZERWA LUNCH
14:15-15:15
“Komunikując się obrazami”: narzędzia komunikacji dla młodych sportowców
15:15-15:30
Pytania i dyskusja / Przerwa Kawowa
15:45-17:00
Zajęcia praktyczne: Łączenie nauczania jakości techniki poruszania i koordynacji (część 2)
17:00-17:45
“Nienegocjowalne” fundamenty metodyczne: jak realizować kluczowe komponenty treningu
17:45-18:00
Podsumowanie, pytania, dyskusja. Omówienie 2 dnia szkolenia

Dzień 2

09:00-09:15
Plan dnia + kawa
09:15-10:15
Rozwój koncepcji długofalowego przygotowania motorycznego w sporcie dzieci i młodzieży
10:30-11:30
Zajęcia praktyczne: Ocena motoryczna dzieci i młodzieży
11:30 -12:30
Zajęcia praktyczne: Określanie punktu startu dla treningu siły
12:30-13:30
Przerwa lunch
13:30-17:15
Gry i zabawy z mocowaniem
17:15 – 17:45
Podsumowanie, pytania, dyskusja
17:45 – 18:00
Rozdanie certyfikatów, zakończenie

*Grafik może ulec zmianie.

1.700
Athletes

14
Disciplines

33
Countries

3k
Coaches